Geri Ödeme ve İade Politikası

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  2. a) www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yaylacık, Akçaabat Cd. No:7/A, 61300 Akçaabat/Trabzon adresinde mukim ÇINAR ELEKTRONİK
    b) www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinden DİGİTURK / TOD paketleri satın alan (Kullanıcı)
  3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinden kullanma ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesine Kupon kodu satın alırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ÇINAR ELEKTRONİK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinden Kupon kodu satın alabilmek için kullanıcının 18 yaşından büyük olmak gerekir. Promosyon kodu satın alan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tespit edilen Kullanıcılar’ın işlemleri iptal edilir. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda işlemler iptal edebilir.
3.2. ÇINAR ELEKTRONİK, Üye’nin www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesi kullanıcının hakkını ÇINAR ELEKTRONİK’in çıkarlarına ters biçimde, işbu sözleşmeye ve/veya hukuka aykırı kullandığı kanaatine varacak olursa, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Kullanıcı’nın işlemleri iptal edebilir.
3.3. ÇINAR ELEKTRONİK, üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site’de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından ÇINAR ELEKTRONİK her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.4. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesi üzerinden sadece kendi kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesi üzerinden kredi kartı ile 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde güvenli ödeme yapabilecektir. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesine giriş yapması ve 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda, ÇINAR ELEKTRONİK’in bu işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili ÇINAR ELEKTRONİK’den herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgigönderilmesi de bu yasağa dahildir. www.digiturk-basvuru.com.tr, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcı’nın siteye erişimini engelleme, işlemlerini iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.
3.6. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ÇINAR ELEKTRONİK’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ÇINAR ELEKTRONİK’in kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. ÇINAR ELEKTRONİK’in her zaman, hiçbir ihbara ve hiçbir gerekçe göstermeye gerek olmadan ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı işlemlerini silme ve iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Budurumda, ÇINAR ELEKTRONİK’in hiçbir tazminat, vb. sorumluluğu yoktur.
3.10. ÇINAR ELEKTRONİK, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11. ÇINAR ELEKTRONİK, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesindeki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site’deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye’ye bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.
3.12. www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar ÇINAR ELEKTRONİK mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. ÇINAR ELEKTRONİK tarafından www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.14. Kullanıcı, ÇINAR ELEKTRONİK tarafından ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine e-mail, telefon, sms, vb. yollarla bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, www.digiturk-basvuru.com.tr internet sitesine üye olurken veya site üzerinden işlem yaparken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş/fatura bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, bu bilgilerin ÇINAR ELEKTRONİK ile ÇINAR ELEKTRONİK’in iş ortakları, tedarikçileri ve ilişkide bulunduğu bankalar tarafından kayda alınabilmesine, saklanabilmesine, işlenebilmesine, kullanılabilmesine ve paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ÇINAR ELEKTRONİK’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini her zaman ÇINAR ELEKTRONİK’e iletebilir.
3.15. www.digiturk-basvuru.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.digiturk-basvuru.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. ÇINAR ELEKTRONİK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.digiturk-basvuru.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. ÇINAR ELEKTRONİK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, ÇINAR ELEKTRONİK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193/1’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  1. İptal ve İade Koşulları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir.

4.1 Cayma Hakkı Dışındaki İade İşlemleri

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği birçok üründe yardım sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır

***Dijital olarak teslim edilen ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnalarını oluşturduğundan, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır.

Kullanıcı aldığı ürünlerde digiturk-basvuru.com.tr web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda digiturk-basvuru.com.tr koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları digiturk-basvuru.com.tr tarafından karşılanır Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve digiturk-basvuru.com.tr hiçbir sorumluk kabul etmez.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ÇINAR ELEKTRONİK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin Kupon kodu satın alma işlemi yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Müşteri Hizmetleri Numaramız: 212 986 0698

 

Hemen Sizi Arayalım

Hemen üye ol! Sizde en cazip kampanyalardan faydalan!

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında Sporun Yıldızı Paketi 12 ay taahhütle ilk 3 ay 89 TL geri kalan aylar 209 TL bedelle sunulacaktır. Kampanya kapsaminda 3 ay Yıldız Dolu Paketi hediyedir. Aktivasyon ve iç kurulum ücretsizdir. İkamet edilen konutun bulunduğu binada ortak Digiturk anteni olmaması halinde ise dış kurulum yapılır. Dış kurulum bedeli 80’lik – 90’lık çanak anten için Digiturk’e 456 TL olarak ayda 38 TL olmak üzere 12 taksitle veya Digiturk yetkili servisi tarafından kesilen fatura karşılığı, ilgili yetkili servise tek seferde peşin 400 TL olarak ödenebilir. Kurulum hizmetine 20m kablo dahildir, belediye merkezi dışındaki kurulumlar için yol bedeli, yetkili servisimizce kurulum sırasında beIN CONNECT’i kullanmak için internete bağlanabilen Digiturk uydu alıcısı gerekmektedir. Aboneliğin taahhüt süresi dolmadan iptal edilmesi/kampanya şartlarına aykırı davranış durumunda, iptale kadar geçen süre boyunca sunulan, ücretsiz/indirimli hizmetler BTK’ya uygun şekilde Digiturk tarafından faturalandırılır. Kampanya yıl sonu tarihine kadar sadece yeni üyeliklerde geçerlidir. Digiturk kanal/ paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
HEMEN ARA