AYDINLATMA METNİ
Özel metinler

Digiturk – Bayi Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş (“Digiturk” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ve aşağıda belirtilen müşteri potansiyeli oluşturulması noktasında Digiturk’e hizmet sağlayan Digiturk bayisi (“Bayi”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu Bayi Kimliği: [ ÇINAR ELEKTRONİK  ]

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanılan Veri İşleme Şartları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun da öngörülen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz ve Bayi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla (“Amaçlar”) ve bu amaç kapsamında karşılık gelen kanuni veri işleme şartına dayanılarak işlenebilecektir: Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız:

 1. Digitürk ürün veya hizmetleri ile ilgilenen potansiyel bir müşteri olmanız durumunda, elektronik ticari ileti onayınızın bulunması şartıyla kişisel verilerinizin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu iletilerin gönderilmesi amacıyla işlenmesi.
 2. Digiturk ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verebilmek,
 3. İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirme. Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden:
 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ticari ileti gönderimi için hizmet ya da teknik altyapı hizmeti aldığımız tedarikçilerimize veya resmi talep gelmesi veya kanuni bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Digiturk tarafından yukarıda sıralanan Amaçlar kapsamında elektronik ortamda bayiye ait web siteleri ve formlar üzerinden toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, digiturk-basvuru.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Digiturk – Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Digiturk’e iletebilirsiniz. Eğer başvurunuzu Bayi’ye iletmek isterseniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usuller ile Bayi’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Hemen Sizi Arayalım

Hemen üye ol! Sizde en cazip kampanyalardan faydalan!

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında Sporun Yıldızı Paketi 12 ay taahhütle ilk 3 ay 89 TL geri kalan aylar 209 TL bedelle sunulacaktır. Kampanya kapsaminda 3 ay Yıldız Dolu Paketi hediyedir. Aktivasyon ve iç kurulum ücretsizdir. İkamet edilen konutun bulunduğu binada ortak Digiturk anteni olmaması halinde ise dış kurulum yapılır. Dış kurulum bedeli 80’lik – 90’lık çanak anten için Digiturk’e 456 TL olarak ayda 38 TL olmak üzere 12 taksitle veya Digiturk yetkili servisi tarafından kesilen fatura karşılığı, ilgili yetkili servise tek seferde peşin 400 TL olarak ödenebilir. Kurulum hizmetine 20m kablo dahildir, belediye merkezi dışındaki kurulumlar için yol bedeli, yetkili servisimizce kurulum sırasında beIN CONNECT’i kullanmak için internete bağlanabilen Digiturk uydu alıcısı gerekmektedir. Aboneliğin taahhüt süresi dolmadan iptal edilmesi/kampanya şartlarına aykırı davranış durumunda, iptale kadar geçen süre boyunca sunulan, ücretsiz/indirimli hizmetler BTK’ya uygun şekilde Digiturk tarafından faturalandırılır. Kampanya yıl sonu tarihine kadar sadece yeni üyeliklerde geçerlidir. Digiturk kanal/ paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Mesaj Gönder
WhatsApp Destek Hattı
WhatsApp Hattı
Merhaba🙌😊 Size Nasıl yardımcı olabiliriz?
HEMEN ARA